Tým
 

Osoba s kvalifikovanou účastí

Martin Machoň
Osoba s kvalifikovanou účastí

Předseda představenstva APS, CEO, Skupina APS

více

Martin má 17 let zkušeností s problémovými dluhy. Coby zakladatel a CEO se podílí na všech fázích vývoje APS od jejího založení v roce 2004. Martin, je jediným akcionářem APS od roku 2015. V minulosti působil ve společnostech Lucent Technologies a Société Générale.

Představenstvo

Jozef Martinák
Představenstvo

CIO, APS Investments
Předseda představenstva

více

Jozef svou kariéru zahájil v oblasti private equity se zaměřením na investice do problémových dluhů (realizované prostřednictvím APS) v letech 2008 až 2011. Od té doby Jozef uskutečnil transakce s problémovými dluhy v celkové hodnotě přesahující 500 mil. EUR pro APS a její klienty. Dohlíží také na poradenství a skladbu portfolií několika investičních fondů.​

Petr Šimíček
Představenstvo

Transactions Leader, APS Investments
Člen představenstva

více

Petr v APS pracuje již téměř 5 let. Zabývá se jak transakcemi v rámci problémových dluhů, tak i dalšími specifickými oblastmi jako je sekuritizace aktiv, restrukturalizace firem a nákup finančních institucí v problémech. Před nástupem do APS pracoval v J&T Finance Group a KKCG, kde měl mimo jiné na starosti úkoly z oblasti private equity a korporátní dluhové nástroje. Je držitelem profesních titulů CFA a CAIA.

Dozorčí rada

Tereza Šimanovská
Dozorčí rada

Group Head of Legal & Compliance
Předseda dozorčí rady

více

Tereza je zodpovědná za řízení interních právních služeb v celé Evropě a koordinaci externích právních poradců. Do APS nastoupila v roce 2015 po pěti letech strávených v Clifford Chance a dvou letech v Allen and Overy Prague, kde se věnovala přeshraničním fúzím a akvizicím, korporátnímu a antimonopolnímu právu. V roce 2013 získala kvalifikaci advokáta zapsaného u České advokátní komory.

Eva Hlavenová
Dozorčí rada

Head of Fund Administration & Controlling, APS Investments
Členka dozorčí rady

více

Eva pracuje v APS již 6 let. Má zodpovědnost za 35 společností v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Vede oddělení Fund Administration v oblastech controllingu, reportingu, řízení externích účetních a řízení peněžních toků. Řeší podporu a řízení statutárního a konsolidovaného auditu a zodpovídá za nastavení a plnění interních direktiv a předpisů. Eva je členem nadačního fondu APS Seeding Knowledge.

Adriana Jurková
Dozorčí rada

Senior Tax & Structuring Consultant
Členka dozorčí rady

více

Adriana pracuje pro APS již 8 let, zabývá se hlavně vytvářením optimálních způsobů nabytí porfolií problémových dluhů v rámci fondů v různých jurisdikcích. Dále řeší správné daňové a účetní nastavení celé skupiny APS. Před nástupem v APS pracovala pro velkou středoevropskou investiční skupinu na pozicích interního auditora a vedoucí účetnictví a reporting. Adriana je držitelem titulu IFRS.

Investiční výbor (APS Investments)

Martin Machoň
Investiční výbor

Předseda představenstva APS, CEO, Skupina APS

více

Martin má 17 let zkušeností s problémovými dluhy. Coby zakladatel a CEO se podílí na všech fázích vývoje APS od jejího založení v roce 2004. Martin, je jediným akcionářem APS od roku 2015. V minulosti působil ve společnostech Lucent Technologies a Société Générale.

Stanislas Andre
Investiční výbor

CEO, APS Investments

více

Stan má více než 17 let zkušeností v oblasti investičního poradenství, oceňování, strukturování investic, kapitálových trhů a investičního bankovnictví. Má zkušenosti ze společností jako UBS a Bank of America Merrill Lynch. V roce 2014 nastoupil v Rumunsku do nadnárodní nemovitostní investiční společnosti Globalworth jako zástupce investičního  ředitele.

Stan vystudoval magisterský obor obchod a finance na Grenoble École de Management ve Francii.

Petr Kohout
Investiční výbor

CFO, Skupina APS

více

Petr má více než 25 let zkušeností v oboru finančních služeb v České republice i v zahraničí. Strávil 12 let ve skupině Société Générale a působil také jako CEO její dceřiné společnosti pro spotřebitelské financování ve Vietnamu. Před příchodem do APS působil jako finanční ředitel skupiny Homecredit, největšího poskytovatele POS financování na světě a pracoval také pro PriceWaterhouseCoopers a ING.

Jozef Martinák
Investiční výbor

CIO, APS Investments
Předseda představenstva

více

Jozef svou kariéru zahájil v oblasti private equity se zaměřením na investice do problémových dluhů (realizované prostřednictvím APS) v letech 2008 až 2011. Od té doby Jozef uskutečnil transakce s problémovými dluhy v celkové hodnotě přesahující 500 mil. EUR pro APS a její klienty. Dohlíží také na poradenství a skladbu portfolií několika investičních fondů.​

Investiční tým (APS Investments)

Jozef Martinák
Investiční tým

CIO, APS Investments
Předseda představenstva

více

Jozef svou kariéru zahájil v oblasti private equity se zaměřením na investice do problémových dluhů (realizované prostřednictvím APS) v letech 2008 až 2011. Od té doby Jozef uskutečnil transakce s problémovými dluhy v celkové hodnotě přesahující 500 mil. EUR pro APS a její klienty. Dohlíží také na poradenství a skladbu portfolií několika investičních fondů.​

Petr Šimíček
Investiční tým

Transactions Leader, APS Investments
Člen představenstva

více

Petr v APS pracuje již téměř 5 let. Zabývá se jak transakcemi v rámci problémových dluhů, tak i dalšími specifickými oblastmi jako je sekuritizace aktiv, restrukturalizace firem a nákup finančních institucí v problémech. Před nástupem do APS pracoval v J&T Finance Group a KKCG, kde měl mimo jiné na starosti úkoly z oblasti private equity a korporátní dluhové nástroje. Je držitelem profesních titulů CFA a CAIA.

Viktor Tóth
Investiční tým

Transactions Leader, APS Investments

více

Viktor Toth vede investiční tým APS v Bratislavě a Bukurešti a k investičnímu týmu se připojil v roce 2013. Viktor řídí akvizice na všech trzích, kde APS působí nebo expanduje, a má zkušenosti s širokým spektrem problémových aktiv. Před příchodem do APS Viktor pracoval více než sedm let v oblasti private equity. Viktor působil jako vedoucí oddělení správy fondů ve společnosti Munich Private Equity Partners, předtím pracoval ve společnosti Swiss Re Private Equity Partners.

Tomáš Balún
Investiční tým

Investment manager, APS Investments

více

Tomáš je vedoucí pro oddělení oceňování. Dohlíží na ocenění investic ve střední a jižní Evropě. V APS působí od roku 2011. Během své kariéry zodpovídal za budování stovek oceňovacích modelů pro APS a její investiční klienty.