Podfond RHAPSODY II

 

Podfond plánuje vybrat kapitál ve výši 25 milionů EUR. Očekáváná cílovaná návratnost investice je 15 % p. a. a více (očištěno o poplatky). Průměrná očekávaná držba investice je 4 roky (plus až 12 měsíců pro vypořádání fondu). První vstup je plánován na září 2022.

Fond pracuje s aktivy nacházejícími se v kapitálových strukturách a společnostech se sídlem v České republice a v ostatních zemích Evropy. Mezi klíčové geografické oblasti patří země střední, východní a jihovýchodní Evropy (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Makedonie, Řecko, Maďarsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Itálie, Španělsko a další).