Základní informace o fondu APS CREDIT FUND
 

APS CREDIT FUND – Investiční fond (SICAV) – Investice s nadstandardní návratností

Fond APS CREDIT FUND SICAV představuje investiční příležitost s nadstandardní návratností. Tento fond cílí na nákup problémových pohledávek po splatnosti. Fond tyto pohledávky spravuje a inkasuje. Financování fondu je zajištěno prostřednictvím kvalifikovaných investorů. APS Credit fund se opírá o investiční zkušenosti Conseq Investment Management, a. s., a APS Investments s.r.o. ze skupiny APS.

Fond pracuje s aktivy nacházejícími se v kapitálových strukturách a společnostech se sídlem v České republice a v ostatních zemích Evropy. Mezi klíčové geografické oblasti patří země střední, východní a jihovýchodní Evropy (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Makedonie, Řecko, Maďarsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Itálie, Španělsko a další).