O nás

Skupina APS úspěšně zakončila druhé upisovací období u podfondu RHAPSODY II, v rámci kterého se podařilo získat více než 14 milionů EUR (celkem má podfond téměř 23 milionů EUR). Nový podfond pracuje s cílovanou očekávanou návratností investice 12 - 15% p.a. Průměrná očekávaná držba investice je 4 roky (plus až 12 měsíců pro vypořádání fondu).

APS CREDIT FUND SICAV investuje do problematických pohledávek v rámci střední, jižní a jihovýchodní Evropy. Celkem disponuje v rámci podfondu RHAPSODY a RHAPSODY II částkou přes 54 milionů EUR. Opírá se o zkušenosti společností APS a Conseq. Financování fondu je zajištěno jednak vlastními prostředky, jednak prostřednictvím privátních investorů. 

 APS CREDIT FUND
Investice s očekávanou nadstandardní návratností

Upozornění pro investory: Investice do investičních akcií je spojena s potenciálním rizikem kolísání jejich hodnoty a investorům není zaručena návratnost investované částky.